Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
geordend netwerk te zijn? Voorts zal het u vergund zijn, eenen
blik te werpen in de oorzaken van het verschil in den wasdom
van planten op de onderscheidene plekken van den aardbo-
dem, en eindelijk zult gij zelfs niet
onbekend blijven met wat er groei-
de in die ver verledene tijden, toen
de aarde nog niet haar tegenwoordig
aanzien bezat.
In stede nu, dat hetgeen gij op die
wijze van de planten vernemen zult,
te kort zou doen aan de vereering
en gehechtheid, waarvan gij reeds
zoo lang voor haar vervuld waart,
zullen deze veeleer klimmen. lm.
mers natuurkennis en natuurpoëzie
bestrijden elkander niet; waar de
eene u onbevredigd laat, treedt haar 10. Vanislje.
de andere, als aanvullende, ter zijde. Door hetgeen u langs
den weg der studie van de planten zal ter kennisse komen,
zult gij leeren u rekenschap af te leggen van die wonderbaar-
lijke indrukken, welke die veelvormige
wezens telkens, wanneer gij ze te gemoet
traadt, op u maakten. Doch daardoor zal
ook uwe al te levendige verbeeldings-
kracht getemperd en zult gij in uwe al te
fantastische scheppingen voor afdwaling
beveiligd worden.
Onder die fantastische scheppingen is
cr welligt reeds ééne door u ontworpen,
die met eene juiste opvatting van hetgeen
den aard der planten betreft in strijd
is. Misschien is het u bijna zoo gegaan
als die volken der oudheid, die na-
melijk eiken boom als een voorwerp
beschouwden, waarin een wezen was ge-
il. Saibr.
huisvest, dat met duizende armen in de takken reikte
10. Vanilla aromdtica en planifólia. Vaderl. de bosschen van het heeto Zuld-Arae-
rlka. II. Sdccharum o/flcinirum. Vaderl. O.-Indië cn Cochinchir.a.