Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
vond, van verscheidenheid en harmonie, van ontwikkeling
en ondergang, waaraan het bontkleurige tapijt, waarmede de
aardkorst is omweven, gloed en schoonheid verschuldigd is, dan
zal voor u die studie vrucht-
baar en verheffend zijn, welke
11 kennis zal doen vergaren van
de voorwerpen, waaraan gij
reeds zoo lang uwe vriendschap
geschonken, welligt reeds
moeite cn zorgen toegewijd
hebt.
Die kennis heeft in de eer-
ste plaats betrekking tot den
bouw, het maaksel, de zamen-
stelling der planten in 't alge-
meen. Naast het meest uiteen-
loopende verschil in de uitwen-
dige vormen der planten, zult
gij menigmaal eene bewonderingswaardige overeenkomst in
hare inwendige gesteldheid ontdekken. Vooral zal u de een-
voudigheid in de som en uitgebreidheid der bouwstoffen treffen,
waarmede zoo veel afwisseling is tot stand gebragt. Gij zult
met den regelmatigen gang van
de wording, ontwikkeling en vol-
tooijing van elk plantendeel in
't bijzonder bekend raken en zult
verbaasd zijn, ook daar, waar gij,
naar een' oppervlakkigen indruk
oordeelende, stilstand en rust
hebt vermoed, beweging en leven
te zullen aanschouwen. En zal
het u niet genoegen doen, 11
eenen weg te zien aangewe-
zen, langs welken dat schijn-
bare doolhof van gestalten
en vormen, waardoor u de herkenning van bepaalde plan-
ten zoo moeijelijk voorkomt, n zal blijken een regelmatig
9. Tke.
S. Theobninm Cacao. Vad'jil. Znid-Amciika 9. Thta cliinensU. Vadcrl. China.