Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29(5
uiterst geoefend waarnemingsvermogen naast een zeer sclierp-
zinnig oordeel te beslissen heeft over hetgeen alleen bij vol-
hardenden ijver kan gezien worden? Hon-
derde met de meeste voorzigtigheid door
den jeugdigen zaadknop gerigte doorsneden
geven den onderzoe-
ker soms slechts ééne
enkele duidelijke
voorstelling van de
ware toe-
dragt.—Be-
halve over
eenige on-
dergeschik-
te punten,
kan men den
gedurende
eenigejaren
op dit ge-
bied gevoerden strijd thans als geëin-
digd beschouwen. De hoofdzaak komt
op het volgende neder:
Korten tijd vóór dat bij de be.
dektzadigen de stuifmeelbuis, geleid
en gevoed door het geleidend cel-
weefsel (z. b. bl. 290), zóó ver in de
holte van het vruchtbeginsel is door-
gegroeid, dat hij zijnen invloed op
het ontstaan der kiem in een in die
holte bevat zaadknopje kan doen
Beyrucliting.
403 Ontstaan der kiem.
402. A. Overlangsche doorsnede door het vruchtbeginsel van de zwaluwtong (Poltj-
gonnm Contólvulus); de stuifmeelkorrel — s — op den stempel liggende, is tot eene
stuifmeelbuis uitgegroeid en deze is door den stijl tot den kiemzak — — in den
zaadknop — z — genaderd, welke laatste door een vaatbundel —v —die in den voet
van den zaadknop eindigt, met den binnenwand van het vruchtbeginsel (den zaad-
drager, z. b. bl. 2Ö9) in verband staat. — B. De inhoud der tot den kiemzak —kz —
genaderd zijnde stuifmeelbuis — sb — treedt in verband met den inhoud der kiem-
blaasjes — k — waarvan één — e — tot den eigenlijken aanleg der kiem verandert.
403. A. Overlangsche doorsnede van den zaadknop eener tot de orchidéën behoo-
rende plant; de kiemzak — Ar^r — is daarbij gaaf gelaten. In zijnen top liggen 3 kiem-
blaasjes. B. De stuifmeelbuis komt in aanraking met één daarvan, terwijl in het
onderste gedeelte de „tegenvoeters" zigtbaar zijn. C. Het ééne bevruchte kiemblaasje