Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XV.
WAT ER TER VERMEERDERING DER ZAADPLAN-
TEN IN DE BLOEMEN OMGAAT.
Is n dus uit het voorafgegane gebleken, dat inzonderheid
de stuifmeelcellen en zaadknoppen de bloemdeelen zijn, waar-
van de vermeerdering der zaadplanten afhankelijk is, zoo
volgt thans eene korte beschrijving van hetgeen er bij het
zamentrefFen van beiderlei deelen voorvalt. Dat dit ten slotte
tot het ontstaan van kiemen aanleiding geeft,
is reeds vroeger (z. b. bl. 104) aangestipt; aan
even onvermoeide als bedrevene waarnemers
mogt het echter gelukken, de wijze van dat ont-
staan te bespieden. Eene beknopte schets, ont-
leend aan hetgeen zij hieromtrent mededeelden,
kan voldoende zijn, om daarvan eenig begrip
bij u te vestigen. Ook hier mag het als een zegepraal van
mikroskopische studiën gelden, dat men in de verborgene
werkplaatsen mogt doordringen, waarin de grond wordt ge-
legd tot den oorsprong van jonge gewassen. Dat er omtrent
de verklaring van verschillende daarbij plaats vindende ver-
schijnselen niet altijd eenstemmigheid onder de plantkundigen
heerschte, wie kan dit verwonderen, waar, zoo als hier, een
401. A. Zaadknop eener lelie (Lüium); B. dezelfde, overlangs doorgesneden, om
de wijdte te doen zien van het poortje, hetwelk door de beide omhnlsels boven en
rondom den top der kern gevormd wordt; het kleine kringetje in den top der kern
stelt den kiemzak voor.