Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de waarde van het bestaan van planten te overtuigen.
Elke bete broods, welke gij nuttigt, — het meerendeel der klee-
dingstukken, waarmede gij uw ligchaam omhult, — elke voet-
stap, waarmede gij den grond betreedt, —'ja zelfs
iedere ademtogt, waardoor uw leven onderhouden
wordt, — kunnen u het uitgestrekte nut van het
plantenrijk ten opzigte van uw eigen bestaan in
herinnering brengen. Waarom? Omdat het plan-
tenrijk aan den mensch zulk eene menigte zelf-
standigheden oplevert, waarmede hij de drin-
gendste zijner behoeften, het stillen van honger
en dorst, vervullen kan. — Omdat het hem bo-
vendien voorziet van een aantal stoffen, die hij,
óf om zijne voedingsmiddelen smakelijk toe te
bereiden, óf om aan andere begeerten te vol-
doen, welke hij zich te regt of ten onregte heeft
eigen gemaakt, gewoon is in het dagelijksch
leven als onmisbaar te beschouwen. — Omdat
voorts de meeste stoffen, waarvan gij u be-
dient tot afwering van onaangename inwerkingen op uwe
huid, of die u tot versiering of opschik bij uw toilet strek-
ken, met kunstige hand uit plantenvezels geweven zijn. —
Omdat bovendien de bodem, Avaarop gij u
beweegt, èn de wanden, die u omringen,
èn zoo vele andere voorwerpen, welke gij
onmogelijk kunt ontberen, van hout zijn
vervaardigd, dat van allerlei boomsoorten
afkomstig is. — Omdat eindelijk de plan-
ten eene hoogst gewigtige rol vervullen
ten opzigte van de bestanddeelen der damp-
kringslucht, zoodat deze steeds in eenen
toestand blijft verkeeren, die juist voor
onze ademhaling gevorderd wordt. — Ik
wil u niet vermoeijen met eene opsom-
ming van al de stoffelijke voordeelen, welke
den mensch uit het plantenrijk toevloeijen.
Het zij voldoende er u slechts op gewezen
i. Haver.
Sfcäle eeredie. 4. Aviaa tntiva, enz.