Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
WAT wrj MET PLANTKUNDE TE MAKEN
HEBBEN?
Dat iemand, die doctor, apotheker of tuinman wil worden,
plantkunde moet leeren, zal u, mijne lezers en lezeressen,
zeker niet verwonderen, omdat gij weet, dat er zoo vele gewas-
sen zijn, die heilzame geneesmiddelen opleveren, en dat juist
planten die voorwerpen zijn, waarmede een tuinman zich dage-
lijks bemoeit. Dat men er echter u en ieder, die ook overi-
gens eene beschaafde opvoeding geniet, mede bekend wil
maken, zonder er naar te vragen, welke betrekking in de
maatschappij gij later zult te vervullen hebben, daarvoor
moeten wel bijzondere redenen bestaan. Want gij zult wel
eens gehoord hebben, dat plantkunde geene gemakkelijke
studie is; dat er zoo vele vreemde woorden bij te pas komen ;
dat er, om zoo te zeggen, een ijzer hoofd voor noodig is, om
de namen van al de planten te onthouden, en eindelijk dat
men ook door de wereld kan komen, zonder zich met plant-
kunde te hebben bemoeid. Daar zijn dan ook inderdaad
bijzondere redenen voor, waarom men van u vergt, dat gij er
u mede bezig zult houden, en daarvan wil ik u gaarne enkele
mededeelen, het alsdan aan u zeiven overlatende, of gij ze
gewigtig genoeg acht om dit boekske verder door te lezen,
waarin ik namelijk in zeer vlugtige trekken het een en ander,
hetgeen tot de plantkunde behoort, voor u schetsen wilde.
1