Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•249
gelijksoortige vormsels beschouwd; de bladsteel is intusschen
een zelf tot een blad behoorend deel; de bloemsteel is eene
as of tak, waarop eene bloem bevestigd is,] Eindelijk heeft
men, ter onderscheiding der bloei-
wijzen, nog daarop acht te geven,
of de hoofd-as zelve al of niet regt-
streeks aan haren top eene bloem
draagt. In het eerste geval ont-
luiken de tot dezelfde bloeiwijze
behoorende bloemen zoodanig, dat
de bovenste of (bij assen met on-
ontwikkelde tusschenknoopen) de
binnenste bloemen zich vroeger dan
de lager of meer buitenwaarts
322. Schermen. 323.
staande openen. In het andere geval, wanneer namelijk de
hoofd-as zelve aan haren top geene bloem draagt, vindt men
321. Zamengestelde scherm van den dronkenmakenden kervel {ChaerophyÜum ié-
malum)\ aan den voet der hoofdtakken, wegens den vorm van het geheel, ook
stralen genoemd, vindt men hier geen omwindsel (z. b. bl. 245); wèl daar, waar
deze zich in bijzondere straaltjes vertakken.
822. Eenvoudige scherm van dc kers (Prunus Cérasus). [>'B. Deze plant behoort
niet tot de groep der „schermdragenden". Hiertoe behoort wèl de plant, waarvan de
enkelvoudige scherm is afgebeeld in fig. 808.]
323. Zamengestelde scherm van de peen (Dai^us Caróla) -, hier vindt men, zoowel
aan den voet der hoofd-, als bijzondere stralen, omwindsels. — Dit al of niet-voor-
komen van omwindsels op beide plaatsen vormt een niet onbelangrijk onderschei-
dings-kenmerk voor de gewassen uit de groep der schermdragenden.