Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
301 Scktbhd.
gen afstand van elkander staan, zijn
ook de schutbladen min of meer
•244
geheel omsloten houden. De al-
gemeene benaming voor al der-
gelijke bladvormingen is schut-
bladen. In hun-
ne plaatsing vol-
gen zij dezelfde
regelen als andere
bladeren (z. b. bl.
176). Daar, waar
de bloemsteel en
zijne vertakkin-
gen zoodanig zijn
uitgegroeid,dat de
bloemen op eeni-
5. Bloemsclißpde,
naar gelang van dien afstand, — van elkander verwijderd.
Doch daar, waar de bloemen door kortheid of afwezigheid
304. Een lindenblad {Tüia\ waarnevens een smaller (schut)blad, van welks middel-
nerf de bloemsteel eene voortzetting is. Aan den bekenden ,,lindenbloesem" (in elke
apotheek in gedroogden toestand voorhanden) kunt gij dit zelf opmerken.
305. Bij het slangenkruid {Calla palustris) en de meeste andere Aroidéën wordt de
vleezige bloemsteel door een groot wit of anders gekleurd schutblad geheel of ge-
deeltelijk omhuld, hetgeen alsdan bloemscheede genaamd wordt. Zie ook fig.
828 a en 6.
306. Overlangs doorgesnedene bloem-verzameling van de grootbloemige Aster
grandiflóra), alwaar de schutblaadjes digt bijeen staan en te zamen (zoo als by alle
zoogenaamde zamengesteldbloemige gewassen,) omwindsel worden genoemd} zij
zijn hier aan den top omgebogen en staan in verschillende elkander opvolgende ryen.
807. Bloem-verzamellng eener Centaurie {Ctniaurca Fontanésii), als de vorige over-
langs doorgesneden. De schutblaadjes — te zamen omwindsel geheeten, — loopen
allen in dwars-gerigte stekels uit.