Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•213
uitstort r ten laatste Avordt dit zelfstandig en is nu eene spore
geworden, die zich tot eene nieuwe plant uitbreiden kan.
Beide voortplantings-vormen, door insnoering en door cel-
verbinding, komen ook bij de diatomeen voor. Ook kunnen
in ëéne diatomeen-cel vele kleine korreltjes ontstaan, die, na
het bersten der eerste, als langwerpige ligchaampjes daaruit
ontsnappen, door zeker slijmerig omhulsel bijeen blijven en
zoo gezamenlijk tot nieuwe plantjes uitgroeijen. De cellen,
waardoor de diatomeen zich voortplanten, verkeeren gedurende
eenigen tijd in levendige beweging. — Ook in eene groep
van meercellige wieren (Zygnemeen) wordt de vermeerdering,
behalve door eenvoudige spore-vorming in ver-
schillende cellen, ook nog mogelijk gemaakt
door eene celverbinding van nagenoeg gelijken
aard, als zoo even voor eencellige wieren ver-
meld is. Elke van twee naast elkander liggende
cellen van twee gelijksoortige individu's verkrijgt
namelijk eene uitpuiling, die van lieverlede we-
derzijds naar elkander toegroeit. Het eindelijk
hierdoor ontstane tusschenschot (d. i. de aanra-
kingsplaats der beide uitpuilende celwanden)
verdwijnt ten laatste, en in de hierdoor ont-
stane holle ruimte treedt nu beider inhoud te
zamen en vereenigt zich tot ëéne massa, die
ten slotte in eene spore verandert (*),
261 Copulatie.
(*) Deze eigenaardige verbinding, waarbij — in afwijking van het meer gewone
celvermcerderingsproces, — uit 2 (moeder)cellen slechts 1 (dochter)cel ontstaat, is
bekend onder den naam van copulatie.
2Ö0. A.CirkeJplaatje {Meridion i-irculdre). B. Deelstaafje {DialÓma vulgdre). C. Breek-
draad (Fragildria capuc'ma). De afbeeldingen vertoonen, naast ieder, door eenvoudi-
gen zamenhang van individu's gevormd groepje, zulk een afzonderlyk individu, waar-
van elk 2 hoofd- en 2 nevenzijden bezit.
267. Twee naast elkander gelegene individu's van Zi/gncma crmidto, door copulatie
«r'cne spore vornieTide,