Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•207
251 Sporebaizeo.
In andere zwamgroepcn (»kern- en scliijt-
zwammen") vindt men geen vlies, maar eene
laag buisvormige cellen, waarin gewoonlijk 8
sporen, al of niet in rijen geplaatst, gevormd
worden, welke daaruit bij rijpheid vrij ontsnap-
pen, doordien deze buizen zich aan den top
openen. De sporen kunnen ook vrij worden,
doordien deze buizen verdwijnen.
In eene andere zwamgroep (»buikzwammen")
bestaat de geheele zwam uit een of twee om-
hulsels met den daardoor omringden sporevor-
menden toestel; door al- of niet re<;elmatij2:e
openbersting der omhulsels raken de sporen vrij. Zij liggen
hier namelijk tusschen draden, die eene soort van haar- of
netwerk vormen en aan wier uiteinden zij op de boven ver-
melde wijze in blaasvormige cellen ontstaan zijn,
In eene nog eenvoudiger groep (die der »draadzwammen"),
waarloe o. a. de >/schimmels" behooren, treden de planten als
één- of meercellige gelede draden op, waaraan zich eindeliugs
of zijdelings de sporen door eenvoudige afsnoering vormen
of wel in groote einde-
lingsche moedercellen
ontwikkelen, waaruit la-
ter de talrijke sporen
vrij ontsnappen.
Die groep zwammen
eindelijk (»stofzwam-
men"), waartoe o. a. de
om hunnen vernielen-
den invloed zoo zeer
gevreesde roest, brand,
enz. beliooren, — welke,
hoe klein ook, daar,
Avaar zij zich op met zorg gekweekte planten nestelen, vaak
de hoop van den landman teleurstellen, — dringen gemeenlijk
met haar iijiidradig weefsel in nog levende plantendeelen,
hierop staan, — naast buis- of draadvrrmige cellen zonder sporen daarin, — de spo-
rebuizon, waarvan er een bij C sterii vergroot is voorgesteld, 8 sporen inhoudende.
258. «. Vlokkig schimmelplantje {Miicor Murcdo)', h. penseelvormig schimmel-
lantje {Asper^tllns pénidlldlus).
268. Schimmels.