Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•197
bij eenige oefening, het winterlandschap niet uiecr als ceuc
doode natuurverschijning beschouwen, maar het als eene ei-
genaardige gedaante-verwisseling bewonderen, niet minder
aanlokkend en boeijend dan het heerlijkst zomer-tafereel, al-
thans voor hem, die geleerd heeft, hoe te zien.
Dat knoppen ook buiten gemeenschap met de plant, waarop
zij ontstaan zijn, kunnen voortgroeijen, wordt o. a. bewezen
door de mogelijkheid, om van enkele boomen (b. v. linden,
eiken, enz.), met zekere voorzorgsmaatregelen, knoppen te
kunnen afnemen en die in den grond te plaatsen, waaruit
men dan na eenigen tijd jeugdige stammetjes ziet opschieten.
Zoo zijn er ook in den tuinbouw en met name bij de boom-
kweekerij zekere kunstbewerkingen in zwang (»oculeren",
»griffelen", enz., in 't algemeen enten genaamd), ten doel
hebbende de vermenigvuldiging of veredeling van gewassen,
welke daarin bestaan, dat men eenen knop (ook »oog" of
)>bot" geheeten), of wel eenen met knoppen voorzienen tak
(»ent" of »tam rijsje") op den stam eener andere plant
(i) voorwerp" of wilde plant") overbrengt; de aldus verplaat-
GeroÜs bol-
U- k
vori^B, overlangs doorgesneisn.
■239. Van den hyacinth of nageltak (Myacinthus). Men noemt een bol ,,gerokt",
wanneer de daartoe behoorende bladeren elkander nagenoeg geheel bedekken.
240. Bij overlangsche doorsnijding wordt ook het asgedeelte van den bol zigtbaar,
hetwelk uit onontwikkelde tusschenknoopen is zamengesteld, van onderen aan zijnen
breedsten streek (alwaar men het schijf genoemd heeft) van bijwortels is voorzien
en ter zijde boven elkander staande bladeren draagt.