Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•188
céncellige individu's het punt van uitgang behoorde te zijn,
waaraan wij onze beschouwingen over het bestaan van alle
overige, meercellige, dienden vast te hechten. Het is onmo-
gelijk, het spel der natuur in al zijne wisselingen te begrij-
pen, daar waar slechts ééne cel de schouwplaats is, waarop
in denzelfden tijd verschillende tooneelen te gelijk worden
afgespeeld. Die kleine wezens, met hun raadselachtig bestaan,—•
ze zijn voor den natuuronderzoeker als het alphabeth eener
taal, welke hij wel voor een gedeelte verstaat, doch waar-
van hij de woorden nog niet spellen kan. Wat er onder het
geschapene voor het oog van den sterveling betrekkelijk klein
moge schijnen, de scheppende Magt, die het voortbragt, heeft
alles even groot gemaakt!