Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVII
O«, f.
■ i > 1 ■ ■ -
leiden. Is de leerling door den onderwijzer steeds zóó voor-
gegaan, dat hij, naast hetgeen hij weet, telkens gewezen
wordt op wat hij niet weet of weten kan, dan wordt daar-
door zijne zucht tot uitbreiding van kennis wakker gehouden
en zal hij zich misschien in latere dagen bij voorkeur daar-
henen wenden, waar hij bevrediging van die zucht kan ver-
wachten. Zijne ontwikkeling in de lagere school hangt niet
uitsluitend af van wat hem daar geleerd is, maar grootendeels
van de wijze, waarop het hem geleerd is. Dit geldt inzon-
derheid bij het onderwijs in de kennis der natuur, lïet is
een gezond begrip van onze dagen, dat leeds de kinderjaren
besteed moeten worden, om een deel van die kennis op te
nemen. Niet alleen toch het weten, maar ook het denken en
mitsdien het handelen in goeden zin worden daardoor be-
vorderd. Het einddoel van onderwijs in 't algemeen immers
moet zijn de vorming van bruikbare leden der maatschappij,