Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV
II plantkunde" in de door uwe zorg uitgegevene »Inleiding tot
de kennis der natuur" wil raadplegen. Dit n Handboek voor
aankomende onderwijzers en onderwijzeressen"
immers kan meer geacht worden het schema te leveren van
hetgeen aan onderwijzenden op de lagere scholen niet vreemd
mag zijn, of liever van dat, wat bij een door hen af te
leggen examen kan gevorderd worden. Voor een deel zal
die verpligte mate van kennis, indien ik haar zoo noemen
mag, zich niet uitstrekken over al het in dit werkje ge-
schetste; voor een ander, ofschoon gering deel zal zij echter
iets ruimer moeten zijn dan waarvan hierin melding is ge-
maakt. Het zal U dus niet bevreemden, bij de bearbeiding
van het plantkundig gedeelte der genoemde »Inleiding" nu en
dan den daarin leering zoekende o. a. naar dit werkje verwezen
te zien, vooral namelijk daar, waar de S. meerdere uitvoerig-
heid in strijd acht met het bestek en doel dier uitgave, doch