Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
147

onontwikkelde tussehenknoopen; het laatste komt het meest
voor. De vaatbundels vormen hier nimmer rondom elkan-
der sluitende
kringen. Bij
dwarse door-
snijding vindt
men de vaat-
bundels dan 'I
ook gewoonlijk
onregelmatig
door het pa-
renchym ver-
spreid , som-
OÖödoOSoX
nO&O O Q OQOï^O
° Soo O O oo.doo

. Dwarse doorsneden van éénzaadlobbige asseo.
tijds nabij den omtrek der stammen digter opeengedrongen,
hetgeen alsdan aan dien omtrek meerdere stevigheid verleent
dan aan het binnenwaarts gelegene gedeelte (derhalve juist
het omgekeerde van hetgeen bij stammen van tweezaadlobbi-
gen het geval is). Regelmatig loopende mergstralen of eene
mergscheede vindt men er niet in en ook geene strenge schei-
ding tusschen schors- en mergparenchym. In kruidachtig blij-
vende stengels, zoo als bij vele
grassen, enz. verdwijnt het par-
enchym reeds vroeg, zoodat men
— behalve op de plaats der ge-
ledingen — de stengels hol vindt.
De vaatbundels behooren in den
regel tot de geslotene (z. b. bl.
83), hetgeen niet zonder invloed
blijft 0|) de verdikking van den
stam, tot welker beperktheid ook
de plaatsing van den verdikkings-
ring 011 het geringe vermogen van
den laatsten tot verdere uitbreiding
bijdragen (z. b. bl. 85). Vroeger
meende men, dat de jongste vaat-
bundels (die altijd door splitsing
van oudere ontstaan,) het meest
183. Sciemalisclie voorstellinjea van i
dervaatadels in i
182. a. Van een leliestengel, b. Van een palnistam.
183. a. Vim een palmstnm. b. Van een bamboesriet {Bainhfisn).
10*