Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
SIII
der natuur, mogt hij vooral van dezen verwachten, dat zij
niet ongenegen zouden zijn, o. a. dit hun aangeboden middel
tot kennismaking met den aard en den omvang der plant-
kunde ter hand te nemen. Hoe vele verdiensten ook aan de
bereids door anderen in den laatsten tijd in 't licht gezon-
dene n schetsen", »overzigten", enz. van plantkunde eigen
mogen zijn, — geen dier werkjes is met het doel geschreven,
den door de genoemde Wet min of meer beklemden een beeld
van de plantkunde, zoo als die in den tegenwoordigen tijd
door de zich uitsluitend daaraan toewijdenden wordt opgevat,
voor oogen te stellen. Ten einde nu vele heerschende dwaalbe-
grippen omtrent hetgeen onder » plantkunde" dient verstaan te
worden, op te heffen, is thans eenigermate voor den onderwijzer
de weg gebaand, om zich in dit opzigt tegen misvatting te
vrijwaren. Het kan voor hem van waarde zijn, dienaangaande
niet onkundig te blijven, wanneer hij o. a. de afdeeling