Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII.
WAT ER AAN STENGELS OP TE MERKEN VALT.
In de eerste plaats: dat de rigting van hunnen groei
in den regel de omgekeerde is van die der wortels. De laat-
sten toch verlengen zich meestal in benedenwaartsche rigting,
terwijl de stengels zich gewoonlijk bovenwaarts keeren (*).
Ten andere: dat hun uiterste vrije spits niet met een laagje
afgestorvene cellen bekleed is, zoo als die der wortels. Ein-
delijk: dat zij o. a. de dragers zijn van bladknoppen en mits-
dien van bladeren, welke nimmer regtstreeks uit wortels te
voorschijn treden. Daarmede zijn de hoofdkenmerken aange-
wezen tot onderscheiding der stengels van wortels, doch daar-
mede is de reeks der bijzonderheden, welke aan stengels eigen
zijn, zoo als ge ligt begrijpen zult, niet afgesloten. Daarover
kan integendeel zooveel worden medegedeeld, dat het reeds
moeite kost, in overeenstemming met de bedoeling en den
omvang van dit werkje, alleen de voornaamste daarop betrek-
king hebbende zaken op beknopte wijze voor te stellen.
Waarschijnlijk verkeert gij in de meening, dat daar, waar
van stengels sprake is, alleen aan boven den grond gesprotene
deelen gedacht moet worden. Niet zelden echter gebeurt het,
dat de stengel geheel of gedeeltelijk onder de oppervlakte
van den bodem gevestigd blijft (z. b. bl. 118). Wanneer nu
(*) Wanneer wij hier over stengels in't algemeen spreken, zonder nadere aan-
duiding, bedoelen wij daarmede dat gedeelte van de as, hetwelk niet tot den wortel
behoort (z. b. bl. 115), en vatten dus onder die benaming van stengel zoowel den
kruidachtig blijvenden als den houtvormenden te zamen (z. b. bl. B6 in de noot).