Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
declte evenzeer met wortels voorzien, die allen
natuurlijk bijwortels zijn, doch in de rol,
welke zij vervullen, geheel met echte wortels
overeenkomen.
Bij de paardestaartigen komt evenzeer een
onderaardsch stengelgedeelte voor, waaruit
bijwortels ontspruiten^ die ook, wat hun aan-
deel in het bestaan der planten betreft, over-
eenstemmen met hetgeen te dien opzigte van
de wortels der zaadplanten geldt.
De watervarens bezitten wortelvormige ve-
zels, welke uit hunne stengels te voorschijn
komen en somtijds zeiven nog met talrijke
haren bekleed zijn. Het is intusschen nog on-
zeker, of men het regt heeft, deze op wor-
tels gelijkende deelen wel bepaald onder de
wortels te tellen.
Onder de
wolfsklaauwi-
gen eindelijk
komen gewas-
sen voor met
een aantal wor-
telvezels, (som-
tijds in rijen
geplaatst,)doch
ook planten,
waarbij veel
minder wortel-
vormige deelen
voorhanden
zijn, of wèl
waarbij hun
bestaan zelfs
nog; niet met
Paardestäart.
ii WatervareQ.
zekerheid bekend is. Daar, waar zij
165. Wolfsklaauw.
aanwezig zijn, on-
163. Equisétum anénse.
164. MarsUea quadri/ólia.
lO.'S. Lycopódium davdtum.