Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
Ook bij de loofmossen sprui-
ten uit het onderste gedeelte
der stengels haarvormige, op
wortels gelijkende deelen uit,
waarmede de planten aan den
bodem, waarop zij zich bevin-
den, zijn vastgehecht; het zijn
een- of meercellige, eenvou-
dige of vertakte uitbreidin- 'fil- liiofnos.
gen van het opperhuidweefsel (epi-
bléma, z. b. bl. 90). Zoodanige
haarvorming komt overigens ook
bij vele loofmossen op de hoogere
deelen niet zelden voor.
De stengels van de tot de groep
der varens behoorende planten
blijven óf onder den grond, ter-
wijl zich alsdan alleen die deelen,
welke men gewoonlijk hunne bla-
deren noemt, daarboven verheffen,
óf wel rijzen zij regt boven den
bodem op en dragen zij dan, in
den vorm van boomstammen, de
bladvormige deelen aan hunnen
top, welke zich van lieverlede tot
op hoogercn afstand boven den
grond verheft. Daar nu bij nage-
noeg alle varens aan den voet
van elk bladvormig deel — het-
geen eigenlijk een tak is, — een
wortel uit de as (d. i. onder- of
bovenaardsdien stengel of stam)
te voorschijn treedt, vindt men de
bovcnaardsche stammen met lucht-
wortels bezet, die ook blijven bestaan nadat ter plaatse, waar
zij zich bevinden, de zoogenaamde bladen reeds lang zijn af-
gevallen. Onder den grond vindt men het stengel- of stamge-
101. Eene lIijpnum-iooH,
Ifl'i. PoUjiiüdimn Vryoptéris.
162. Varens.