Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
UI Vrij zweveniß luchtwortels.
Niet altijd echter bereiken luchtwortels den bodem. Daar-
van leveren b. v. vele tot de groep der orchideën behoorende
gewassen het voor-
beeld, welke zich na-
melijk op hunne na-
tuurlijkegroeiplaatsen,
in vochtige bosschen
van Azië en Amerika,
rondom de boomen
slingeren en een aan-
tal vrij in de lucht
zwevende bijwortels
voortbrengen. Bij de
in onze broeikasten ge-
kweekte vindt men hetzelfde; aldaar is b. v. slechts een kur-
ken of ijzeren mandje of staaf voldoende
om deze sierlijke planten tot steun te strek-
ken, en schijnt haar wasdom voornamelijk
af te hangen van de ontwikkeling dezer
luchtwortels (waaromheen zich steeds een
zilverwit bekleedsel bevindt, uit fraaije
spiraalcellen bestaande).
Er zijn planten, zoo als het gewone
klimop, uit wier takken hier en daar
kleine bijworteltjes ontspringen, welke zich
aan de heiningen, steenen muren, boomen,
enz., waarlangs de plant opklimt, vast-
klemmen; men noemt ze daarom: hecht-
wortels. Gevaarlijker woekerplanten (*)
dan dit onschuldige klimop zijn o. a. de
warkruid-soorten, welke zich b. v. rondom
U8. Hechtwort^ls eener
onechte parasiet
147. Van iel je {Epidéndron VanUla of F'anUla aromdiica). Ue in Europa gebruikte
vanielje komt uit Mexico. Men schijnt aldaar op deze voor ons zoo keurige specerij niet
zeer belust.
148. Een tak van klimop {Hédera Hélix). Kruipt zulk een tak langs de aarde voort,
dan ontspruiten er lange, in den grond dringende bywortels uit.
(•) Woekerplanten of parasieten noemt men planten, die zich op andere
levende voorwerpen nestelen. Men vindt ze zoowel onder de spore- als onder de zaad-
planten. De tot de laatsten behoorende onderscheidt men in echte cn onechte woe-
kerplanten; echte zijn die, welke ten koste van de bestanddeelen der plant, waarop zij
zich bevinden, leven; onechte die, welke daarop slechts een steun- cn verblijfplaats