Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
stam voor, die
echter zelden
hooger dan lo
voet wordt, tot
steun strekken-
de aan eene
hoogst om-
vangrijke digte
bladerkroon.
Naar alle zij den
van den stam
breiden zich in
bijna horizon-
tale rigting zij- ■
ne sterke takken uit, die dikwijls meer dan 100 voet lang
zijn. Hier en daar 'ontspruiten nu uit deze takken lange
luchtwortels, die zich, wanneer zij den bodem bereikt hebben,
daarin vastnestelen, en op deze wijze tot steun verstrekken
aan gemelde takken, welke zich daardoor steeds verder uitbrei-
den kunnen. Deze luchtwortels worden langzamerhand dikker
en verkrijgen zoo geheel het voorkomen van stammen, dat
op die wijze een enkele boom na eenigen tijd in een geheel
bosch van boomen schijnt veranderd te zijn, die allen met
elkander vereenigd zijn en eene gemeenschappelijke loofbedek-
king dragen. Men verhaalt, dat zulk een boom aan den stroom
Nerbuddah in Indië een geheel woud vormde. Nadat dit in
1783 door een orkaan en overstrooming gedeeltelijk verAvoest
was, telde men nog 350 grootere en meer dan 3000 kleinere
stammen, die allen met den hoofdstam in verband stonden
en eene uitgebreidheid van 2000 voet in omvang besloegen.
Onder de schaduw van dezen boom zou eens een leger van
7000 man gerust hebben, terwijl men zijnen ouderdom op
meer dan 3000 jaren begroot.
140. Vrij algemeen vindt men van deze in hooge vereering staande reusachtige boo-
men opgeteekend, dat hunne luchtwortels zich, wanneer zij in elkanders nabijheid ko-
men, onderling kunnen vereenigen en zich nu en dan weder op allerlei wijze splitsen,
voor dat zij den bodem bereiken, waarin zij nu verder wortel schieten; doch ook boven-
dien, dat zij in ware stammen zouden veranderen, waaruit takken met bladeren ont-
spruiten. De vraag blijft hierbij dus nog te beantwoorden: Zijn het allen wel lucht-
wortels, of kunnen daaronder ook loodregt nederdalende takken voorkomen ? Het Inat-
ste is wel het meest waarschijnlijke.