Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
tl
Tijdens de bearbeiding van dit werkje, droegen er ver-
schillende omstandigheden toe bij, om den Schrijver in een
reeds vroeger opgevat voornemen te sterken, om namelijk,
wanneer het als één geheel de pers zou verlaten, aan U de
opdragt daarvan aan te bieden. Hij wenschte daardoor een
gering bewijs zijner belangstelling te leveren in uwen veel-
beteekenenden werkkring en tevens een wèl eenvoudig, doch
goed gemeend blijk van hulde voor uwe bereids in 't werk
gestelde pogingen ter verkrijging en verbreiding ten onzent
van gepaste leermiddelen ten dienste van het onderwijs in
de kennis der natuur.
Onder die omstandigheden was wel de voornaamste de
vereerende betrekking, door U met den S. aangeknoopt, toen
gij ook hem waardig keurdet, U bij die pogingen ter zijde
te staan. ^
Voorts kwam de wettelijke organisatie van het middelbaar