Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
YII.
WAT MEN ONDER WORTELS VERSTAAT.
Dc beteekenis van het woord n wortel" in de taalkunde,
gelijk ook de uitdrukkingen: «iets bij den wortel aantasten",
»iets radicaal (*) behandelen", »eene ingewortelde zaak", enz.
ontleenen haren oorsprong aan de voorstelling, welke men
zich reeds sinds lang verloopene tijden van de betrekking der
wortels tegenover de geheele plant, waartoe zij behooren, ge-
vormd heeft. Van hoe veel waarde intusschen de wortels voor
het bestaan der gewassen zijn mogen, zóó hoog mag die
echter nimmer geschat worden, als ware die wortel een
voorwerp, hetwelk bij geene enkele plant ontbreken kan, of
wel, als zoude, waar hij aanwezig is, alléén van zijnen on-
geschonden staat de wasdom der plant afhankelijk zijn. Bij
de planten dragen namelijk alle bijzondere deelen (wortels,
stengels, bladeren, enz.), op de daarvoor bestemde tijdperken,
gelijkelijk bij tot instandhouding van het geheel en tot berei-
king van die toestanden, welke de gewassen regelmatig door-
loopen. Genoemde overdragtelijke spreekwijzen zijn slechts
daarop gegrond, dat de wortels, waar zij voorhanden zijn,
voornamelijk de planten in staat stellen, om in eenen bepaal-
den bodem bevestigd te blijven, en dat zij ten andere tot die
deelen behooren, waardoorheen stoffen van buiten in de plant
doordringen, van welke de meeste tot haren groei bijdragen.
(*) Ue Latijnsche benaming van wortel is; radix.