Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI.
HOE DE PLANTEN ER IN JEUGDIGEN STAAT
UITZIEN.
Er bestond vroeger een belangrijk verschil tusschen de
natuurkundigen omtrent de beantwoording der vraag, of voor
het ontstaan van levende wezens wel altijd het vooraf bestaan
van een ei of een kiem noodzakelijk is, dan of het niet mogelijk
ware, dat zich eenige grondstoffen (z. b. bl. 32) met elkan-
der zoodanig vereenigen konden, dat er regtstreeks een levend
voorwerp uit geboren wierd? Hoewel er nog nu en dan ver-
dedigers der laatste meening optreden, is echter het meeren-
deel gezind, zich voor de eerste te verklaren. Zulk een ei
of kiem moet dan ook afkomstig zijn van een wezen, het-
welk met het daaruit voortspruitend voorwerp gelijkenis en
overeenkomst bezit, in dien zin namelijk, als dit b. v. tus-
schen eene moeder en haar kind het geval is. Eene andere
vraag, naauw daarmede zamenhangende, was : wat dan toch
wel het allereerst bij de schepping der dingen gevormd was,
de kiemen of de kiemdragende voorwerpen ? Ook ten aanzien
hiervan, zijn de meesten geneigd het laatste als het waar-
schijnlijkst te beschouwen. Eindelijk werd er ook nog in
den jongsten tijd meermalen een verschillend oordeel uitge-
sproken over de vraag, of men voor ieder levend wezen,
waaraan een bepaalde en van anderen onderscheiden vorm
eigen is, ook een geheel bijzonderen oorsprong aannemen
moet, dan, of niet, in den loop der tijden, de eene vorm