Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
sappen, enz. in eene tussehencelsruimte doorgezweet, ten
gevolge waarvan deze wordt uitgezet, met ineendringing en .
ten koste van de rondom ligMnde cellen. Zoo worden ook
DO
nu en dan eens gevormde celweefselmassa's óf wel in ge-
daante veranderd, óf ook weder geheel vernietigd, terwijl
hier en daar slechts enkele strooken als tusschenschotten
overblijven (b. v. in de stengels en bladstelen van vele
moeras- en waterplanten). Het ontstaan van opene ruimten
is ook niet zelden een gevolg van verscheuring van cel-
weefsel, zoo als in vele snel groeijende en saprijke gewassen,
enz. (gelijk b. v. in de holle, doch in zeer jeugdigen toe-
stand nog met celweefsel gevulde stengels van de zooge-
naamde schermdragenden, zamengestelden, grassen, enz.). De
wanden der tusschencelsruimten worden gevormd door de
cellen, waartnsschen zij zich uitstrekken; eigene wanden be-
vitten zij niet; ook worden er in die ruimten nimmer nieuwe
cellen geboren.