Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
vlli voorläerigt.
gevolge hebben. Om daartoe nu eenigzins den weg te banen,
ondernam ik de bearbeiding van dit boekske, en bezigde ik
daarbij, voor zoo ver het de anatomie en physiologie der planten
betrof, hoofdzakelijk het daarover handelende jongste werk
van Schacht, in het vertrouwen, dat de student later op de
collegiën nagenoeg in denzelfden geest zal worden onderrigt.
Tot opheldering heb ik een aantal figuren tusschen den
tekst doen opnemen, welke bijna allen aan andere goede wer-
ken ontleend zijn. Daar er zoo veel deugdelijks in dit opzigt
voorhanden was, scheen mij, in het belang eener spoedige
opvolging der verschillende afleveringen, eene overname daar-
van verkieslijker dan de vervaardiging van geheel nieuwe af-
beeldingen.
En hiermede meen ik mij voldoende te hebben verklaard
omtrent de aanleiding tot de uitgave dezes. Elke gegronde
teregtwijzing zal mij welkom zijn; zelfs van dezen of genen
te vernemen, dat hier of daar op mijn geschrijf iets aan te
merken valt, zal mij geenszins bevreemden. Menschenwerk
toch was nooit volmaakt en kan het nimmer zijn. Zoo ik
er alleen dat bij mögt gewonnen hebben, dat het voor de
plantkunde, voor zoo ver deze een deel is der wetenschap,
meer belangstelling bij mijne landgenooten opwekken mögt,
en zich het tal harer beoefenaren daardoor uitbreide, zal ik
mij ruimschoots bevredigd achten en mij op de meest aange-
name wijze schadeloos zien gesteld voor den tijd en de
moeite, aan het zamenstellen dezer schets besteed.
Amsterdam, Dr. D. .T. Costek.
1-1 Junij 1861.