Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
iO DE TWEE BROEDERS VOOR BOMMEL,
De Snanjaiirt dnikt hem aan de borst
]Wet bi'oederliik ffevoel.
Ach / zegt hv, zoo ih 't hopen kon!
Neen , acht mijn hart niet koel,
Maar 'k ziroer viijn kerk en koning trouwe
Die hreken kan ik 7uet;
En . broeder /... ó wat tinjfeling /
IVat vreesseUjk verschiet I
3Ti)n hand met broederbloed bedrupt
In weerwil van mijn hart 'i —
Mipi hfrrt — verzaker ra7i zij71 eed?
0 Duldelooze smart /
"Seen ♦ hemel! dat vermag ik jiooit.
Waar ik mijne oogen sla ,
Is vloek aan de eene en de andre zij'
Kn 't wroegen volgt my na*
O Dat ik in dit oogen blik
Een broeder , lang gezocht,
Dus ze^t hy niet een diepen znrht,
In de armen sterven mocht!
JOf dat ik in dees teedre stond.
Van uwen ann bekneld,
In 7 smaken ran dees reine vreugd,
Nvg schuldloos wierd geveld! —
» Mijn broeder (roept zijn broeder uit);
» Ja , gave ons beider God
» Te sneuvlen aan elkanders hart
•» Door een en 't zelfde schot 1" —
Hy sprak, Het flikkert van den wal,
Kn eer men 't buldren hoort.
Heeft de eigen kogel uit een slang
Hun beider borst doorboord.
W. PILDtRDIJK,