Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOR BOMMEL.
30
» O Wist gy .. Neen verheel my niets;
» Ik verg dit, vreemdÜng spreek!
»Mijn bloed ontroert by 't geen gy zegt;—
» Geheel ^nijn hart worut week. —
» Ja, wist gy,..Vreemdling, nogmaals, spreek:
V 'k Weet zelf niet wat my drijft;
» Maar zeg me, zeg me uws vaders naam:
» Geheel mijn bloed verstijft." —
Zyn naam — » o Meld hem!" Van der Zaan. -
» Gerechte hemel, hoe 1
» Mijn broeder! — Heb ik 't wel verstaan?
» Mijn God, waar kwam ik toe!" —
Daar valt hy , zAvijmende, als versteend.
Den Spanjaart" *»p het hart;
Zijne armen klemmen om zijn borst;
Kn deze staat verward.
Een snik, een zielzucht, geeft hem 't licht..
De sten» , den adem , weèr.
» Mijn broeder ( zegt hy ) , dank zij God !
» Wy zijn geen vijand meer.
» Uw vader , was de mijne meß ;
» Eén moeder zoogde ons bei.
» Ik ben uw ouderbroeder Wif,
» Die in uw armen schrei.
» Gy zijt hunne Egge , my zoo waard
» Wanneer ik hen verliet:
» U voerden ze op het meir van hier;
w En ach! zy keerden niet! —•
» God gaf me u heden dan te rug!
» Hy, altijd wijs en goed !
» Hy heeft in dit gezegend uur
v Een broedermoord verhoed 1
5» Kom , volg my, deel uws broeders erfl
» Wat staat gy dus bedeesd?
» Wy beiden dienen eenen God,
» Die beider hart doorleest." —