Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
adams gewaarwordingen. 235
De bloem, vermoeid haar geuren te aêmen,
Buigt neer en vouwt haar blaadjes zamen.
Ais of haar schoonheid waar' verbloeid.
De zon, genaderd aan de kimmen,
Zinkt weg in 't purper avondglimmen ,
Dat langs den rand der wieken gloeit.
Nu wijkt hem alle vreugde henen;
Verbaasd, ziet hij de zon verdwenen ,
En weemoed vult hem 't arme hart.
Hij snelt haar na in 't deinzend blinken;
Maar ach, haar laatste stralen zinken.
En laten hem een prooi der smart.
Nog , onder 't pijnlijk ademhalen,
Herzoekt fijn blik de zonnestralen ;—
Geen scheemring die in 't oog meer dringt!
Vervijgen zijn nu lust en luister:
't Is diepe stilte en aaklig duister.
Wat in de schepping hem omringt.
Zijn smart neemt toe n^t de oogenblikken;
Zijn kracht verflaauwt, zijn kniën knikken;
't Vermoeide ligchaam trilt en zwicht;
Het ZAvicht. wat poging 't stijv' en slinger' 1
't Bezwijkt f en met fJuweelen vinger
Strijkt nu de slaap hem de oogen digt.
lli] slaapt; maar rust mag hij niet smaken:
't Ontstelde brein blijft angstig blaken,
Doorspookt van droomen, zwart en naar*
Hij opent, sluit de sluinirige oogen
Bij beurte; ontwaakt, schouwt naar den hoogen,
En wordt een scheemrig licht gewaar.
Nu springt hij op uit angst en sluimer;
Zijn hoop herleeft, zijn borst aémt ruimer; —
Maar is 't geen zinbedrog — geen droom?
O Neen! allengskens slinkt het donker:
Hij onderscheidt! en ÜcIitgeJIonker
Vloeit blozend langs der wolken zoom.