Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
waardij vax den tud. 2l7
Poog nng aan 't srijpzipk lot die sneUe prooi te ontwringen.
Of liever snieek van hem,—Wie kan het noodlot dwingen! —
Het eens gegeven uur, 't verloopen tijdperk weèr.
Jj«)ren7.o I ja, de mensch , de stervling vordert vieer
Dan wonderwerken. — Ach! deed hier een duurzame orden
Den jongstverloüpen dag den dag van morgen worden.
TIJDVERKWISTING.
o Werd de onschathre tijd zorgvuldig uitgekocht!
Aan elk verwaarloosd uur is onzfe ramp verknocht.
Lorenzo ! zoek geen' glimp voor 't hartverlokkend spelen,
't Geen u z(»o vaak onthelt aan 't martlend zelfvervelen ;
Zeg niet dat elke dag, na uw volhragte taak,
U menig uur verleent tot schuldeloos vermaak;
Dat pligt, wellevendheid, dat duizend beuzelingen
IJ tot het geestloos spel, tot tijdverkwisting dwingenJ
Ach! elke beuzeling en ieder ledig uur
Zijn vruchten van ons hart, geen vruchten der natuur.
Zij bragt geen beusling voort in 't plan, door haar gekozen;
Zij vormde, in 't vak des tijds, geene ijdle tusschenpoozen;
Neen, als zich 't menschlijk hart der deugd ten offer wijdt.
Dan wordt eik ledig uur verbannen uit dea tijd.
En elke beuzeling uit ons bekrompen leven.
AVees deugdzaam I dit alleen maakt engelen verheven;
Dit, dit vergroot, verrijkt al wat het oog aanschouwt;
Dit is de ware kunst die 't al herschept in goud ;
Dit eischt, dit vergt een cijns, verr' hoven uw bevatting.
Van 't (inverniogendst uur een koninklijke schatting.—
Jd, de armoê van den tijd is rijkdom voor den mensch.
AVees deugdzaam, sterveling! of koester slechts dien wensch;
M'ie deugdzaam wenscht te zijn, is deugdzaam in Gods o(»gen;
Wie, hoe onmagtig ook, 't'aan heni bedeeld vermogen
Tot weldoen zanienspant is groot in eiken kring ;
De Godheid vergt niet meer van d'eersten hemeling.
Srlioon tijd en noocUot vaak ons edelst doel verkrachten.
Zij voeren geen gebied op onze zielsgedachten;
En 't onnaspeurlijk hart brengt geen gedachte voort,
DiM de Ahuagt niet doorgrondt en op haar' zetel hoort.