Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
neerlands rijk hersteld.
Vermomd in aad'laars schijn;
En veiligt Maas en Rijn ,
Van ouds beschermd door Nassaus heldenaard,
In krijg bij krijg vermaard.
Die aard verbastert nimmermeer,
O aller helden bloem ,
Oranje, Neèrlands roem !
Wat dicnt'ren lof vermeldt uwe eer!
Wat dankbre burgerij
Verheft u naar waardij ,
Die nood noch dood voor 't A'aderland ontziet
Waar 't bloed bij beken vliet!
Tem, waardig Hoofd, ei» tem dien moed!
Zie 't hart ons angstig slaan ,
Om u met zorg belaan.
Spaar, spaar, kan 't zijn, uw dierbaar bloed!
O smart! het verwt den grond.
Gansch Neerland voelt die wond ;
Uw dappren meest. Hun kreet vervult de lucht.
Triomf! de vijand vlugt.
Triomf! hij vlugt. O vorstentrouw I
O liefdes bloedig pand ,
Gebragt aan Nederland!
O mengeling van vreugd en rouw.
Wat gloed van wedermin
Ontsteekt ge in 't groot gezin,
Aan 's Konings zorg, die aller zegen wrocht,
Zoo kinderlijk verknocht 1
Leef, Koning! leef. Oranjespruit,
Hersteld van wond en wee I
Zoo bloeiye in vasten vreè
•s Lands voorspoed, nimmer weèr gestuit:
Zoo volgt, vernieuwd in jeugd ,
Al 't rijk der vorsten deugd.
Heil mij , die 't licht van d'eersten levensdag
lu 't achtbaar Neerland zag.
d. j. van lenxep.