Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kïcneri.axd in 1072 en 1078. 191
» Vergeefs, dat gij 't heelal omvademt,
» T)en staf des Zeegods klemt, en weegt der volken lot;
t» Ik "duld niet dat één volk de lucht der vrijheid ademt!
» Zwijg, kniel, aanbid mij als uw' God.
» Verga ! — ik scheur uw dijken open;
» Uw vlijt, uw' handel zal ik sloopen;
» 'k Hergeef aan d'oceaan u we^r.
9 Dan zal het overschot, bezweken,
V Op 't armlijk duin den vloed ontAveken,
» Voor 't minst me aanbidden als hunn' heer.
» Gij zult in ketens voor mij knielen ,
» Schoon ge in die ketens knarsetandt:
» 'k Beheersch uw' handel, goud en zielen,
» Uw Leeuw kruipt siddrend in ujijn' band.'' —
Zoo spreekt, van uit zijn marmren zalen.
De trotsche Lodewijk; zijn heiren vliegen heen.
En hongerend naar buitbehalen,
Zijn drie gewesten ras door Mavors platgetrecn*
De landmaagd vlugt met ongesnoerde vlechten;
De vader sterft, van 't Fransche staal doorwond;
De moeder gilt wanhopend in het rond ,
En ziet door vreemde legerknechtcn
't Voorouderlijk verblijf verbranden tot den grond. —
Zal dan het volk, gewoon het stof te lekken ,
Dat aan de purpre broos van zijnen Sultan kleeft,
Brandstichtend door de steden trekken,
■^Vaar vrijheid nog haar schuts , de deugd hare outers heeft?
Hoe 1 zal de parel van Eurooe,
Der vorsten schrik, der volken hope ,
Verghaan gelijk een bloem, die voor den stormwind zwicht?
Zal 't schoonst' gebouw , dat ooit dc volken zagen,
Door 's vreemdlings knods zijn ne^^re-eslagen?
yerdwijnt dan Nederland gelijk een'flikkerlicht ?
Neen, neen! ik zal 's Lands raad vergaderen;
Het bloed der aangebeden vaderen
Stroomt nog door vrijheidminnende aderen,
En schittert in hun fier gezigt.