Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
17S • 1> E G R A ï ö M B R VAN ENZ.
Hij is *t! aanschouw , o dankbre Zeeuw I
Den Doggersbankschen waterleeuw :
Een pligt, hem heilig, rigt zijn gangen-
Hij , waard de gift, die 't ïot hem gaf.
Brengt dië , met tranen op de wangen,
Op uwer helden graf.
Laat af, Verbeelding! zwijg, mijn lied!
Van Kinsberg,-, . . .ach! hij nadert niet:
Gebogen door' den last der jaren ,
Die de eèr als zijn triomfen telt.
Rust hij van krijgsgewoel en baren ,
Op Veluwsch heuvlig veld.—
MdidiT. Evertsens! uw grootsche dood;
De stroomen bloeds , die gij vergoot;
De schakéls^uit de glorieketen
Der vaadren, door dat bloed bespatj
Hij heeft u, dappren ! niet vergeteii,
Die hij tot voorbeeld, had.
Slaat, zaalge schimmen! van omhoog
Weflr op 'ü^ lijkbus 't heilig oog;
Zijn eerbied heeft uwe asch beveiligd!
Nu blinken uw sChild en staf,
En de offervlam, aan u geheiligd,
Straalt weêr op marmer af.
Die vlam ruischt, bij het lofgeschal
Des volks, uw .roem , ,o. negental!
Van Kiïisberg heeft de vonk ontstoken;
Di^ hulde, o;dapprenï voegt, dien held;
Als gij, heeft hij 'slands regt gewroken,
De leeuwbanier hersteld,
O Grootsch geslacht! dat de oceaan
Nog bruisend eert, neem 't offer aan!
zyn heldenziel omwaarde uw graven:
Wees hem uw deugd door 't perk van eer.
Tïe lauwren, die zijn grootheid staven,
Legt'hij daar dankbaar neèr!
M. C. VA>f HALL.