Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
142 m. tur. lius cickro,
Ecn eeuw van heil daalt zepgnend neor!
Bergt, krijgslièn zwaard en legerspeer;
Grijp , nijvre landman spade en Kouter 1
Klink, maagdenlied ) langs veld en dal.
Omkrans, o herder ! pai.ks outer —
't Is rust, 't is hiijdsehap overal!
Ras eindt dat heil, rampzalig volk l
Uw BRUTUS wet, ontzind, den dolk.
En caesar sterft aan zijne voeten;
Uw Grooten stoken 't'Avraakvuur aan;
Älaar gij slechts zult het euvel hoeten,
Dat BRUTUS wrevel heeft bestaan.
Vlugt, cicero 1 naar 't eind' der aard* •
*t Verbasterd Rome, uw deug-d onwaard.
Zal, als weleer, voor monsters knielen;
Reeds eischt antomus uw bloed!
Den tijger , die u zal ontzielen ,
Dieii, Eedle ! hebt gy zelf gevoed-
Ja , yruchtloos heeft uw geest en taal
PopiLius ontrukt aan 't staal;
De ondankbre zal u 't hart doorboren!
Redt, Goón' uw' tolk; beschermt den staat!
Doet 't misdrijf uwen donder hooren !
Hij zwijgt. .'..Gij toeft!... .het is te laat!
Maar, deugd en wijsheid! gij ontvliedt,
In 't uur des doods, uw' Priester niet :
Godessen! blijft uw' held omzweven; ^
Sterkt, sterkt zijn' geest met hemelzin! "
Daar valt de bijl i en hooger leven
Voert gij uw' lievling, juichende, in!
Getrouwen , die het jongste woord
Uws meesters, schre'ije^ïd, hebt gehoord!
Zegt, hoe zijn dood zijn' roem bleef staven:
Gij stondt', alleen, den grijsaard bij!
"Werpt weg uw kleed, gij zijt geen slaven!
Dat Rome knieie I gij zijt vrij