Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
m. t u fi m u s cicero.
Mnar nu? heft, Rome! een danklied aan!
Die zon van bloed zal ondergaan :
Arpincm's telg, — hij werkt dit wonder:
HÜ spreekt, op hooger zending stout;
En 't misdrijf vlugt, als, voor den donder,
Het siddrend roofgediert' in 't woud,
Romeinsche Raad ! Gij , die voorheen
Een Raad van louter Goden scheen ;
Rijs op ! te lang in schand' verzonken f
iiij wenkt! herneem uw' luister we':r,
En werp de keetnen, u geklonken ,
Voor uw tirannen, juichend, neèr!
Stof, caesar! op uw bloed en faam!
Een burger van een' nieuwen naam;
Niet schitterend door lauwerbiaadren ;
A'an wacht omringd , noch oorlogspraal —•
Hij durfj: u , onverschrokken, naadren ,
Gewapend met vernuft en taal.
Stijg dan, vergramd , ten regtstoel op!
Uw nog voer' de angst des doods ten top!
Hij spreekt! reeds is liw hart veroverd!
Licsarii s vreest boei noch schand':
De gouden mond ontsluit, en toovert
U 't vonnis uit de ontroerde hand!
Zelfs 't muitend graauw buigt voor zijn stem :
't Gezag herleeft, de Avet krijgt kleni:
Een troon herrijst op zijn bevelen :
De catiuna's zijn geveld !
Daal , vrijheid ! daal met uwtgespelen —
Uw outer blaakt, door hem hersteld.
De erkentnis roert het stugst gemoed.
Regtschapen consul ! wees gegroet !*
Zoo uichen Raad en Volk te gader ;
Ze fs CATo's koude borst ontbrandt:
Verrukt, geeft hij den naam van vader
Den Redder van zijn vaderland.
Hl