Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
13« h e t o n w e d e r
Het roofdier houdt zich in zijn holen ,
In 't diepst der wildernis verscholen.
Door zucht tot zelfbehoud gesnoord;
Het haakt naar roof noch buitbehalen ;
En 't vlammen van de bliksemstralen
Jaagt dieper 't in zijn' schuilhoek voort.
De booswicht siddert in deze uren ,
En bergt zich in een schans van muren,
En soiuwt het schijnsel van den dag j
Het schuldig hart door angst benepen ,
poor schrik en wroeging aangegrepen,
Beeft hij bij eiken donderslag.
Maar hij, die 't vroom en Christlijk leven
Der deugd ten offer heeft gegeven ,
Hij staat in 't vreeslijkst noodweer pal;
Wanneer de God der eere dondert,
Knielt hij, in 't eenzaam afgezonderd ,
Voor Hem, als Vader van 't heelal.
Ja, hij blijft moedig, onverschrokken.
Schoon de aarde daavren moge en schokken,
En siddrend haar ontbinding wacht:
De bliksem, die het luchtruim kliefde.
Wordt hem èen teeken van Gods liefde.
En predikt hem zijns Vaders magt.
Die liefde en magt staan voor zijn oogen ;
HÜ i^'i^'t haar in de starrebogen.
En 't wisslend licht der zilvren maan;
Hij hoort haar in den springvloed bruisenj
Hij hoort haar in de koeltjes zuisen ;
Maar ook in 't buldren van d'orkaan.
Dank j Vader van uw kroost! uw voetslap drupt van zegen;
Neen , Gij vergeet uw schepsel niet;
Jiet leven stroomt ons toe in d'afgebeden rogen,
Dien Gij op 't aardrijk nedergiet.
Stroomen levenwekkend water!
Daalt en vloeit op de akkers neèr.
Bij het murmlend stroomgeklater.
Viert, met vrolijk feestgeschater,
Straks Natuur haar' hoogtijd wéér.