Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
A
t
12i lan t)kn iikrrk mr. rhirsvis feith.
Hoe werd bij hunnen klank dat heilig vuur versterkt,
Uw kunst door booger kracht bewerkt ?
Daar ge in den lof uws Hclds ook dien der deugd mogt zingen !
Gewis, het vol gezigt van haar aanbidlijk schoon
Gaf uw verheven lied den toon ,
En uw verrukte ziel 't gevoel der Hemellingen.
"Weg ijdle Gloriekroon , weg schittrend eermetaal ,
Hoe krachtloos is uw gouden )raal
Om , bij zoo steile vlugt, op zijnen g ans te staren?
Neen, Kunstheid! neen, uw geest steeg brandend naar
Verloor de wereld uit het oog, (omhoog.
En s(heen , als 't waar', zijn' zang met englenzang te paren.
1'an daar terug gedaald, vindt ge U de kroon bereid ,
Maar weigert haar in needrigheid;
Zij was uw doelwit niet, en moest uw loon niet wezen;
De Deugd en 't Vaderland—ziedaar, voor wie gij zongt,
Wier roem gij in nw' Held voldongt;
Triunifl uw liere kunst vereeuwigt U met dezen.
jan üe kruiff*
FABRICIÜS
aan
PYRRHUS.
Is 't wanrheid, Pj-rrhus, of bedriegen mij mijn zinnen^
Bt^proeft gij dus mijn deugd? Avas die bij u verdacht?
Of kost gij 't zelfbclang-te schandelijk beminnen?
ie had dien gruwel ooit in zulk een' Vorst verwacht!
De flaad van Rome zond me aan 't hoofd der afgezanten;
Tot lossing van dat Volk, dat zegepralend streed ,
V r nneer 't een vreemd gödl ogt, een drift van olif.irjtcu
ia 't oïerwimien stuitte, en siddrend vlugten deed.