Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
J2?
AAN
DEIV HEEUE
mk. r ii ij I\ v i s feit u,
Verrukkend zanger! die in uw vergoden lier,
Kedeeld met hemelkracht en zwier,
■pen geest van Pindarus zoo roemrijk doet herleven ;
Die, daar ge, op zijnen toon, van laatre helden zingt.
De harten naar uw snaren dAvingt,
En 't voorwerp uwer kunst de onsterflijkheid kunt geven:
Wat drong IJ, bij 't bezit van zoo veel eertropheèn,
Nog eens het kunstperk in te treèn,
Een' nieuwen eerestrijd zeeghaftig aan te vangen?
Wat Goddelijke iiracht bezielde U in dien strijd,
Der Deugd en 't Vaderland gewijd i
Wat kracht — dan beider min, de ziel van al uw zangen ?
Ja, dat een lager geest alleen zich zelven zing',
Én, als oin loon, naar lauwren ding',
Het edel heldenvuur, dat in uw' boezem blaakte.
Ontstak zich aan den gloed van 't reinst en fijnst gevoel.
Ontvlamde bij een hooger doel;
't Was 't zelfde henielsch vuur, dat Kuiter lluiter maakte.
De kracht van zijn bestaan , aan 't heil der aard verpand,
Was liefde voor zijn Vaderland;
Zij, die, door deugd bevrucht, de móeder is der Heltlea,
Zij, die een gro(»te ziel, door haren geest geroerd,
Als boven 't zwak der uïenschheid voert.
Zij wrocht zijn wonderdaAn, wier glorie de eeuwen melden.
En wie, dan zij alleen, blies ook uw kunstdrift aan?
G^ zaagt het heil uws fiahds verraan ,
Den Helg geho(M\d , veracht, — zijn' fieren moed verdrukken;
Wij eischtcn Ruiters lof, ten tegengift dier schand ,
liet speeltuig gloeide U in de hand ,
En dtf eigen groots^'he drift schiep uvve meesterstukken.