Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
LIEKZAXG OP DE RUITER.
Zoo moest de imod de» Held verrijken,
Hoe Tel eea storm zijn kiel bestree;
De ontstoken zee zag- Huiter wijken,
Maar heel zijn roem week met hem meé.
De vijand twijfelt, of zijn zegen
Zoo grootseh een neerlaag op kan wegen,
En hoort, dat hem 't heelal verlaat:
Zoo wijkt de donder in den hoogen,
Maar blijft de stem van 't Alvermogen,
Die woud en rots te morsel slaat.
O Heerlijk voorwerp mqoer zangen!
VVaar vindt mijn nimf geen nieuwe stof?
Mijn taak is naauwlijUs aangevangen,
En reeds verzink ik in uw' lofl
In 't Oosten, Westen, Zuiden, jVoorden,
Aan 's werelds halfverschroeide boorden ,
Alom zie ik uw eerzuil staan.
O Neêrlandsch Held ! o roem der Helden!
Wat lied kan uw waardij vermelden?
Wie volgt u op uw gloriebaan?
Vergeefs poge ik de snaar te dwingen ,
Zij weigert mij een' toon , zoo hoog ;
Mijn lier kan halve goden zingen ,
•Maar Ruiter schemert voor mijn oog !
l'it de allerlaagste bezigheden
liet eerspoor ijlings ingetreden ;
Held, wijsgeer, vader, echtgenoot.
Vriend, burger, christen — alles tevens!
Een waardif^ i^erk voor duizend levens,
En altijd Ruiter — altijd groot I
O Gij , zoo duur aan hem verbonden,
Gij , Nederland l vervang mijn lied :
Verhef zijn deugd uit duizend monden.
Zoo ver de zee uw wimpels ziet I
Neen'—eedier loon moet hij verwerven;
Hij waande voor een kroost te sterven.
Dat voor geen volk op aarde zwiclit,
elk van ons dien waan regtvaardig'!
Vtie daar een loon zijn grootheid waardig,
Zi« daar zijn heerlijkst lolgcdicht I
R, FfiriH»