Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
120 tIERZANG OP DE RUITER.
Hier rflst een troon op zijn bevelen.
En schijnt op de eeuwigheid gegrond ;
Daar zwijmelt voor zijn zeekasteelen
Een zetel, die op rotsen stond.
Europa's scheptervoerders staven
Zijn' roem met vorstelijke'gaven,
En oogsten van hun "giften eer.
En de Afrikaansche plunderstranden
Zien in den Held een godheid landen,
Ên knielen voor zijn grootheid neer.
De zee, die, onder 't grootsch bedwingen,
Hem haren eerbied waardig schat.
Omvat zyn' roem met de eigen kringen
Daar zij den aardkloot ntede omvat.
De waarheid durft zijn' lof vermelden :
Zij heeft, aan 't hoofd der ware helden,
Zijn' naam voor de eeuwigheid geboekt.
En de eigen naam vertoont den stempel
Der deugd, die in haar' achtbren tempel
Vergeefs een eedier stervling zoekt.
O Vaderland, te regt vermeten
In zee bij zee op uav gebied !
Zoudt gij uw' grootsten Held vergeten ?
Noemt reeds uw hart De Ruiter niet? -
O Ja , ik zie uav tranen vloeijen;
De paarlen^ die zijne asch besproeijen ,
Getuigen Avat hij heeft verrigt.
O Dankbre IJelg! 'die eedl|e smarte ,
Die stomme taal van 't zwellend harte.
Verdooft het klinkendst lofgedicht l
Met regt verheft ge u op zijn' luister :
Doorzoek vrij 's Averelds heldenrij ,
Bij hem Avordt'Griek en Romer duister,
'Gij vindt geen' held zoo groot als hij 1
Geen' held, die voor zijn landgenooteu
Zijn bloed zoo heerlijk 'heeft vergoten;
Geen' held, zoo rijk in eertrophe^n ;
Geen' held, die voor uav viag kon beven ,
Waar hem zijn eigen roemrijk leven
Geen enkle poging Avaardig scheen.