Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JAN LUIKEN. Ï05
t
niocit voor uw grootheid, gloeit verrukt.
Kil zal zoo zeker nooit verkoelen,
Als gij in al uw kunsfhedoelen
Uw' geest, uw ziel hebt uitgedrukt.
Niet als een beek, waar naauwlijks de aandacht
Des wandlaars door getrotfen wordt,
Maar als e^n stroom, die met orkaankracht
\''an berg- op bergtop nederstort;
Die, bij 't ontzettend dalwaarts schieten,
liet vocljt verzwelgt der kleine vlieten.
Zich wagend in zijn bruisend spoor.
En die, in breede Avaterbogen,
Het zeeschuim nastuift voor onze oogen.
Den donder ^aknalt voor ons oorj
Zoo breed , zoo stout, zoo schrikverheven
Uruist uw vernuft in beeldspraak voort.
Die 't oog verbaast, het hart doet beven.
Doch tevens door haar schoon bekoort;
Zoo streeft gij , wars van perk en teugel,
Met leeuwenkracht en arendsvleugel ,
Wat g^ op uw' weg ontmoet , voorbij ;
En Avie uw vUigt poogt na te rennen.
Gevoelt, bij 't knakken van zijn pennen,
Uw onbereikbje kunstwaardij.
De bron, waaruit uw beelden wellen,
Is onuitputlijk: uwe hand
Schijnt al te. traag in 't zamenstellen
Bij 't scheppen van uw vlu^ verstand.
Uw rijkheid in het groepverdichten,
Uw breedheid in 't tafreelverlichten,
't Vuur, dat uw teekenstift ontspringt.
De Avaarhei(} van uw hartstogtmalen,
Zal steeds den glans te boven stralen
Van alles, AVat naar de etskroon dingt.
Doch welk tooneel van ijslijkheden
Ontsluit zie}» plotsling voor mijn oog?
De vogels tuimlen naar beneden ,
Gebliksemd uit den Avolkenboog;
Een jagt van schrikbre ha.afclsteenen
Baast door den breeden vuurstroom henen ,