Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lel 3 \ N I. XJ I K E
De tombe eens Heids vaak Avordt geslecht,
Z'ieu Avij, bij 't dankbaar wierookbrandeu ,
Door 't" eigen volk, door de eigen handen
Eens Kunstnaars standbeeld opgeregt,
Is 't vreemd, dat marmren zuilen rijzen
Op *s krijgsmans beeldrijk gralgesteent',
En schaars de plaats zij aan te Avijzeii
Van 's kunstnaars rustende gebeent'?
AVaar aanzien schittert en vermogen,
"\Vordt ieders knie zoo ligt gebogen,
Wordt ieders lof zoo ligt gekocht!
Daar loert het oog op schatbre gunsten,
Die aan het ki'oonen van de kunsten
Voor baatziek hart niet zijn verknocht.
Had (moest ook de aarde in bloed verdrinken!)
Had Luiken 't veldheersambt hekleed ,
En minder grootheid uit doen blinken ,
Dan hij door de etsnaald blijken deed,
Jjigt hadden weidsche grafsieraden
Den roem verkondigt van zijn daden,
IMet de eer, die 't voorgeslacht hem schonk5
Daar thans, verspeeld door dartle winden,
's Mans dierbare asch niet is te vinden,
^och 't graf Avaar 't lijk in nederzonls!
Doch dat de kunst den moed verhefFe;
Hem beelden beitel', graven bouw';
]pn 't nakroost door die praal besefie
't Geen 't anders min bemerken zou ;
Waar daden zeiven blijven spreken ,
Bragt ligt hot zinlijk glorieteeken
Verdenking van haar waarde voort;
Voor Luiken is het overbodig:
Hij had de teekenpen slechts noodig —
pjiar rees zijne eeuAvige eerepoort!
Ja, Lniken! ja, begaafde Dichter!
Kn nog begaafder Kunstenaar!
waart uw eigen eerzuilsticbter;
't Heelal blijft uav bewonderaar.
Al Avie het «choone mag bevatten ;
Hßt h^rt Till) al wat kunst kan schatten ^
L