Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
JAN LUIKEN.
O Teldheer, die, tot krijg geschapen,
't Gevaar veracht, den dood trotseerti
Voer vrij den bliksem in uw wapen,
Die zelfs den koensten siddren leert;
Ruk met uw' nooit verwonnen degen,
Wat u weerstaat, verdelgend tegen,
En spel, als spraakt ge orakeltaal.
Reeds onder, 't gorden van uw lenden,
Aan uw zich scharende oorlogsbenden,
Een ras bevochten zegepraal.
Omhul met de ovefAvinningspalmen
Den leeuwenmuil van tiw heimet;
De dichtkunst meng' haar gloriegalme»
Aan 't scl^aUen der triomftrompet j
Zie uw vermaarde krijgsbedrijven
In goud geprent,-op marmer schrijven,
'k Strek *t oog, verwonderd, naar u heen.:
Maar uw aanbiddrental vergvooten . .
Neen ! — gij hebt menschenbloed vergoten l —
Ik huiver bij uwe eertrofeén.
De golving der herinneringen
Bruist aaklig over 's h«4den graf;
En scheidt het vleijend zegezingen
Van onmiskenbre grootheid af.
Dan stuiven vaak de lauwerblaren
Vergoden krijgers ujt de hairen;
Dan blijft e|' van hun schittrende eer
Niets dan wat moed en krijgskunde over;
Doch 't kroost ziet in den landberoover
Der vaadren halven god niet meer.
Maar eerloof, door vernuft gewonnen , , ..
Maar kransen, aan de kuust geAvijd ,
Zijn onverwelkbare eerfestonue«
'Om 't vliegend voertuig van de» tijd.
Daar, bij *t herzien der wapendaden, ;
Weleer met lofspraak overUd^n, . • /