Boekgegevens
Titel: Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Auteur: Ouwersloot, D.; Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: J. Immerzeel Jr, 1834
2e dr; 1e uitg.: 1826-1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1061 H 12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200027
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemen van Nederlandsche dichtkunst: voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
ADA VAN IIOLLAIND,
ALS OEVANQENK OP TEXKL,
IN 1 2 0 3.
{HeersrkzucJii bewoog de Moeder ran Ada, om dezel-
re, na den dood haars Vadert, wiens lijk nog onbe-
graven stond, in 't geheim, en tegen dank, zoowel
tan het gansche Land, als van haren vaderlijken Oom,
Willem Graaf van Oostfriesland, binnen Dordrecht te
doen trouwen, met Lodewijk Graaf van Loon. Het
jonge Paar was het slagtol/'er van dit roekeloos bedrijf,
Willem liet zijne Nicht Ada, welke hij in den Bur^ van
Leijden gevangen kreeg, naar Texel roeren ; Ay ver-
dreef Lodewijk ; en werd gehuldigd als Graaf van Hol-
land, Vóór fU)0 plagten reeds de liollandsche Graven
zich in den Haag op te houden,)
ïn 't gedruis des winds rerloren ;
Over 't woelig ruim der zee,
Laat zich Ada s harptoon hooren;
Jammert dus haar hulploos wee;
Feestlicht, aan de toorts ontstoken,
Oie mijns Vaders lyk bescheen ,
Echt, van morrend volk weersproken;
Van verbitterd bloed bestreen ,
'k Draag uw schuld l In moederhanden
Blonk de bruidstooi, mij ten val:
'k Sleep een boei, aan Texels stranden . . .
'k Was Gravinne, in Dordrechts wal!
Ach , dit hart! (aan hém ontreten —
Mijn genoot io 't kort ;rezag —
Nu op 's werelds vloten versmeten.
Waar mijn trouw niet volgen mag 1)
Ada's hart is enkel wonden!
Onrust, als van 't zwoegend meer,
Heeft zijn laatste kracht verfJonden ,
En geen balsem heelt het we r.