Boekgegevens
Titel: De muzikale vriend der jeugd, of Bevallige zangstukjes voor het opkomend geslacht: ook tot schoolgebruik
Deel: 3e en laatste stukje
Auteur: Oudshoff, W.
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1826
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6742
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200025
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De muzikale vriend der jeugd, of Bevallige zangstukjes voor het opkomend geslacht: ook tot schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
JO —
2.
Nog zien we in 't bang verleden ,
Hoe 't dierbaar Vaderland,
Met kloekheid vrij gestreden.
Vertrad den slavenband.
Maar wie ook goed en bloed
Destijds heeft prijs gegeven,
De vrijheid mögt herleven
Door eersten Willems moed.
3.
Met spijt en wrok zag Spanje
Op d' eersten vrijlieidskreet,
Dien Willem van Oranje
Den Volke hooren deed,
Hoe Neerland, opgestaan,
De krijgsklaroen deed schallen,
't Gezag , aan haar ontvallen,
Bood eersten Willem aan.
4.
En hoe de kans mögt keeren ,
Toch hield hij hioedig stand ,
En bleef het regt verweeren
Van 't zuchtend Vaderland.
En, na 't verraad hem trof.
En sluipmoord hem deed sneven
Werd meer nog 't lied geheven
Tot eersten Willems lof.
5.
En — wat ook raoog' verzinken —
Zijn naam blijft voor ons hart
Steeds op ecne eerzuil blinken ,
Die ■'t woên der afgunst tart.
Dat is het Staatsgebouw,
Dat thans, in Hollands dalen,
Gods zegen mag bestralen
Door eersten Willems trouw.
6.
Zijn onbezweken streven
Bragt voor ons Vaderland,
Dat Spanjes trots deed beven ,
De vrijheid eerst tot stand.
Wat hij den Vaadren gaf,
Blijft fier hun kroost verwcerea,
't Blijft vrijheid trouwe zweren
Op eersten Wili.ems graf.
Mr.