Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
en de Saramacca. Deze rivieren voeren eene groote
hoeveelheid slib af en hebben daardoor een breeden
zoom aangeslibden grond gevormd, die bij uitstek
vruchtbaar is.
Toch wordt van deze geheele heerlijke landstreek
nauwelijks 2 vk. mijlen bebouwd. Vroeger was een
grooter gedeelte van 't land in bebouwing. Deze ach-
teruitgang moet vooral toegeschreven worden aan ge-
brek aan werkkrachten, zoodat vele, vroeger rijke,
plantages verlaten en tot wildernissen geworden zijn.
Vroeger werden er vooral koffie, suiker en bananen
verbouwd, doch men liet de koiïiecultuur varen en
deze maakte plaats voor die van cacao. De sniker-cuKunr
is in de laatste jaren weer toegenomen, in 1882 was
de opbrengst ±10 millioen K.G.
Er zijn jaren geweest, dat Suriname ruim 18 mil-
lioen K.G. suiker en ruim 8 millioen K.G. koffie
opleverde. Van 't laatste product bedroeg de uitvoer
in 1878 slechts 50 K.G.!
Andere voortbrengselen van Suriname zijn: rijst,
maïs, beste liontsoorten, enz., terwijl er in den laatsten
tijd goud is ontdekt. De voornaamste goudvelden liggen
aan de Suriname-rivier bij Broko-Pondo. Dit heeft ten
gevolge gehad, dat er eene ^Amsterdamsche gouddel-
ving-maatschappij in Suriname''' is opgericht, die uit-
gebreide streken van het gouvernement in pacht heeft,
zoodat er reeds voor meer dan 11 millioen gulden aan
goud is uitgevoerd.
Uit dit alles blijkt, dat met genoegzame werkkrach-
ten en een krachtigen steun Suriname een onzer rijkste
koloniën zou kunnen worden.
De bevolking van dit land, dat ruim 4 maal zoo
groot is als Nederland, bedraagt naar raming slechts