Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
herhaaldelijk van de uitbarstingen des vuurbergs ge-
leden heeft, en die op de Ban da-eilanden.
Het minst belangrijk voor ons zijn de eilanden van
de eerste groep, daar de aankweeking van specerijen
en andere cultuurgewassen er weinig beteekent. Hal-
niaheira, 't grootste eiland van deze groep, brengt veel
sago voort.
Deze eilanden hebben hunne eigene sultans; één
daarvan, de sultan van Tidore, rekent ook nog een deel
van 't Australische eiland Nieuw Guinea ('t Neder-
landsch gedeelte) tot zijn gebied.
De tweede groep is van meer belang door de tal-
rijke producten, die zij oplevert, 't Eiland Amhoina
en vooral de daarbij gelegen eilandengroep der Oe-
liassers vormen met elkander 't land van de kruid-
nagelen, Ceram is het land van de sago en Boeroe is
rijk aan kajapoetihboomen, die eene ook in de genees-
kunde bekende olie opleveren.
De Banda-eilanden zijn van veel gewicht door de
uiuskaatnotencultuur.
De voornaamste plaatsen op deze eilanden zijn:
Ternate, Amhoina of Anihon en Banda of Neira, op
de gelijknamige eilanden gelegen; de beide eerste de
zetels van 't bestuur der genoemde residentiën.
§ 26. DE KLEINE SOENDA-EILANDEN. Deze
liggen nagenoeg alle in ééne lange rij oostwaarts van
Java; de voornaamste zijn reeds vroeger genoemd. Ze
zijn bijna alle in kleine staatjes verdeeld, die onder
hunne eigene vorsten staan, doch de opperheerschappij
van Nederland erkennen. Van 't grootste dezer eilan-
den Timor, staat slechts de zuidwestelijke helft onder
Nederlandsch bestuur, de andere helft behoort aan
Portugal.