Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Van groot belang zijn zij echter voor de vruchtbaar-
heid van het eiland.
De voornaamste producten zijn: koffle, die vooral in
de Minahasa uitstekend tiert; reukwerken en oliën, die
vooral uit Makassar (Mangkasar) veel uitgevoerd worden.
Slechts een klein gedeelte van 't eiland is nauw-
keurig bekend, en wel de uiteinden der uiterste schier-
eilanden.
Men verdeelt het in het Gouvernement van Celehes
en onderhoorigheden (hiertoe behooren ook Soembawa
en de helft van Flores) en de residentie Menado, ter-
wijl enkele deelen van de middelste schiereilanden
tot de residente Ternate gerekend worden.
De voornaamste plaatsen zijn: Makassar (residentie
van den gouverneur, groote markt van tripang, olie),
Menado (handel), Kema, Gorontalo.
§ 25. DE MOLUKKEN. Onder dezen naam zijn
al de eilanden bekend, die tusschen Celebes, Timor
en Nieuw-Guinea gelegen zijn.
Men verdeelt ze in twee residentiën:
a) de residentie Ternate (de Ternalaansche groep,
waartoe Ternate, Tidore, Halmaheira en vele kleinere
eilanden gerekend worden). Hiertoe behoort ook het
Nederlandsch gedeelte van Nieuw-Guinea.
b) de residentie Amboina gevormd door de Amboina-
groep, waartoe, behalve 't eiland Amboina, de veel
grootere eilanden Ceram en Boeroe behooren; benevens
de Banda-eilanden en eene menigte andere eilandengroe-
pen, zooals de Zuidooster-, de Aroe- en de Zuidwester
eilanden.
De bodem van de meeste dezer eilanden is zeer
bergachtig en van vulkanischen aard. Belangrijke, nog
werkzame vulkanen zijn vooral die op Ternate, dat