Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
't gezuiverde tin tegen een bepaalden prijs leveren
aan 't gouvernement. Gemiddeld bedraagt de jaarhjk-
sche opbrengst 70 a 80000 pikols (één pikol ongeveer
gelijk 62 V2 kilogram) en geeft aan 't gouvernement
een voordeel van ruim drie millioen gulden. De hoofd-
plaats der residentie is Muntok.
Tusschen Bangka en Borneo ligt het aan tin en
ijzer rijke eiland BLITOENG (Billiton). Het vormt
eene op zich zelf staande assistent-residentie. Voor een
veertigtal jaren was de bevolking berucht door zee-
rooverij; tegenwoordig werpt het eiland groote voor-
deden af, zoowel voor 't gouvernement als voor
particulieren (Blitoeng- of Billiton-maatschappij). De
tinopbrengst doet niet onder voor die van 't eiland
IJangka.
§ 23. BORNEO (ongeveer 13000 vk. mijlen i) met
1.200000 inwoners).
De afgeronde vorm van dit eiland maakt, dat zijn
kustontwikkeling veel geringer is dan die der ove-
rige groote eilanden.
De bodem is bergachtig; nergens echter is, voor
zoover 't eiland bekend is, de hoogte zeer aanzienlijk.
In het bekende gedeelte bereiken slechts weinig top-
pen eene hoogte van 2000 Meter. De verschillende
takken van het gebergte vormen de waterscheidingen
der voornaamste rivieren. Deze zijn: de Kapoeas, de
Baritoe, de Sambas en de Koetei.
Daar deze rivieren voor 't grootste deel van haar
loop door de laagvlakte stroomen, is haar verval uiterst
gering; daar ze tevens eene groote watermassa mede-
voeren, hebben ze eene aanzienlijke breedte en diepte
•) Hiervan rekent men 9375 vierk. mijlen voor het Nederlandsch
gedeelte.