Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1892
Nijmegen: P.A. Geurts
7e dr; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1878
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200021
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
karta, Djapara, Madioen, Rembang, Kediri, Soerahaja,
Madoera, Pasoeroean, Probolinggo en Bezoeki.
Groot is het aantal belangrijke plaatsen op Java;
de voornaamste zijn:
Batavia, 100000 inw.; de oude, op Europeesche wijze
gebouwde stad is ongezond; vandaar dat de meeste
kooplieden in de nieuwe wijken Rijswijk, Weltevreden,
Molenvliet, enz. wonen en hunne kantoren in de oude
stad zelf hebben. Men heeft eene groote haven voor
Batavia aangelegd bij Tandjong-Priok. Buitenzorg (pa-
leis van den Gouverneur-Generaal, rijksplantentuin),
Anjer (begin van den grooten postweg, waterleiding),
Bandoeng en Tjiandjoer (beide prachtig gelegen),
Tjeribon, Indramajoe (vervoer van Preangerkoffie naar
Batavia), Tjilatjap (voornaamste handelsplaats aan de
zuidkust), Tegal, Pekalongan (ten Z. O. der stad het
vulkanisch Diëng-gebergte, stikvallei, Hindoetempels),
Poerworedjo, Semarang (70000 inw., belangrijke han-
del, fabrieken), Salatiga, Ambarawa (belangrijk punt
van verdediging), Magelang (prachtig gelegen), Djokjo-
karta (zetel van den sultan), »Sopra^arto (135000 inw.,
zetel van den soesoehoenan, nijverheid), Madioen, Patji-
tan (haven aan de zuidkust). Rembang en Toehan
(scheepsbouw, houthandel), Kediri (handel met Soera-
baja, vooral in tabak), Soeraèciya (108000 inw., belang-
rijke handelsplaats, scheepsbouw, fabrieken), Grisee,
Pasoeroean (suikerfabrieken), Malang, Probolinggo (le-
vendige handel) en Banjoewangi. Het eiland Madoera
is vooral belangrijk door de rijks-zoutaanwinning.
§ 20. SUMATRA (7828 vk. mijlen, met ongeveer
3,300000 inwoners). Dit eiland strekt zich van 't N. W.
naar 't Z. O. uit en wordt in zijn geheele lengte
doorsneden door een bergketen (hier en daar 2 of 3